logo.jpg
Search

Open 18.3

Heya!

Open 18.3! Tredje økta i Open ga nok mange tanken «Faen» da man så den. Her var det en hel haug med double unders og både bar og ring muscle-ups. Scalert single unders og pull-ups. I tillegg til det skulle man gjøre overhead squats og dumbell snatches. Her var det altså rikelig med teknisk veldig vanskelige øvelser å bryne seg på! Kort fortalt, alle øvelsene.

Vi snakket litt om dette før vi startet timen. At dette kan på en måte bli den værste timen du har hatt, fordi man fort tenker at man ALDRI klarer en pull up/ring muscle-up. Eller så kan det bli den beste timen fordi dette var da du ENDELIG klarte den første pull-up’en/ring muscle up’en. Og at hvordan vi tenkte da vi startet økta ville i stor grad være med på å påvirke hvordan det skulle gå. Samtlige var nok enige med meg at valget var veldig lett i hvilken inngang man skulle instille seg på da man skulle starte økta! Og det gjenspeilet seg i en kjempe bra innsats fra absolutt alle!

Og dagens high-five liste har flere navn da det var mange som imponerte oss i dag med sin første pull-up, Susanne, Benedicte og Monica, eller å ha kanskje tatt en eller to før, men endelig knakk koden og tok nesten to fulle sett med pull-ups som Janne 😀

At tavla har litt manko med resultater etter en slik økt er litt kjedelig, da det er nettopp på disse type økter man bør skrive seg opp for å ta vare på scoren sin, for å kunne vite om man forbedrer seg da man tar den på nytt. Det kan ha en sammenheng med litt dårlig tid på de siste timene OG at jeg ikke var flink til å mase på dere pga dette, men prøv å husk det selv og. Det er for deres egen skyld dere bør gjøre det! 🙂

0 views

Recent Posts

See All