top of page
logo.jpg
Search

10. Desember

Var mangen idag som fikk prøvd seg og testet øvelsen overhead squat. En ny utfordring for mange.

The Overhead Squatimage

image

image

image

image

image

image

image
0 views
bottom of page