top of page
logo.jpg
Search

Chippingit

Hallooo

Uken over på Verftet med en skikkelig god gammel chipper 🙂 Masse øving på å få inn rytmen på toes 2 bar (knee raise)! Det e viktig å lære seg den før en begynne å gjøre t2b for å få en fin flyt i reps 🙂

Snakkes på BAF med Siglift imårå 😀


1 view

Recent Posts

See All
bottom of page